Laatu

Mykoran, Honkatarhojen, Kyröntarhojen sekä Hevi-Kolmion laadunhallintajärjestelmä on luotu ja dokumentoitu vastaaman ISO 9001:2008 -standardin ja Laatutarhan asettamia vaatimuksia. Kansainvälisen tarjonnan rinnalla kotimaisen puutarhatuotannon menestystekijät taataan laatutyöllä. Laatutyö perustuu kuluttajalähtöisyyteen ja yrityksien järjestelmälliseen kehittämiseen. Kun toiminnan arvioi ulkopuolinen ja puolueeton taho, pystytään laatu myös todentamaan. Laatujärjestelmän arvioinnin on suorittanut Bureau Veritas Certification. BV on kansainvälisesti tunnettu yritys, joka takaa vientituotteille hyväksytyn vertailtavuuden.

Toiminnan sertifioinnilla osoitetaan sitoutumista tuotteiden laadulliseen kehittämiseen asiakkaiden parhaaksi. Näin varmistetaan, että asiakas saa hyvien tuotantomenetelmien mukaisesti kasvatettuja, laadukkaita ja turvallisia tuotteita. Tuotteiden laatua seurataan kylvöstä sadonkorjuuseen ja aina siihen hetkeen asti, kun tuotteet lähtevät asiakkaille.